Skip to content

Blog

Aktuálně o právu ve zdravotnictví a o tom, jak pomáháme

Světový den proti násilí na seniorech: chceme společnost, v níž se nebudeme bát stárnout

> Celý článek

Přelomový rozsudek: Nejvyšší správní soud nařídil pojišťovně rozhodnout o zpětné úhradě léčby pacienta s rakovinou

> Celý článek

Aby rodič platil za židli během své přítomnosti u hospitalizovaného dítěte, je absurdní

> Celý článek

Poplatek “za židli” odrazuje rodiče od přítomnosti u hospitalizovaného dítěte

> Celý článek

Poskytovatel zdravotní péče má mít uhrazeny prokázané nutně vynaložené náklady

> Celý článek

Ústavní soud vyhlásil zásadní rozhodnutí týkající se rozhodování o (ne)resuscitaci pacienta.

> Celý článek

Sdílené rozhodování o zdravotní péči poskytované dětskému pacientovi

> Celý článek

Screening neodhalil Downův syndrom, rodiče mají nárok na odškodnění

> Celý článek

Komentář k zákonům o zdravotních službách a o specifických zdravotních službách

> Celý článek

Otec má právo být u porodu, i v době proticovidových opatření

> Celý článek

Úspěch u Nejvyššího správního soudu

> Celý článek

Může nemocnice požadovat poplatek za nahlížení do zdravotnické dokumentace?

> Celý článek

Úhrada Kaftria a Kalydeca

> Celý článek

Stipendijní program Abakus – Díky, že můžem! ✌︎

> Celý článek

Povinné očkování proti Covid-19

> Celý článek
Vakcinace

Vyhláška o následcích povinného očkování

> Celý článek
Interrupce

Co říká ombudsman k provádění interrupcí občankám EU?

> Celý článek

VSED – Dobrovolně přestat jíst a pít

> Celý článek

Konference České společnosti paliativní medicíny

> Celý článek

Webinář Role etického poradce u perinatální ztráty

> Celý článek

Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu k odškodnění následků povinného očkování

> Celý článek

Alzheimer Café k tématu právní ochrany člověka s demencí

> Celý článek

Co přináší novela § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění?

> Celý článek

Ústavní soud se znovu vyjádřil k otázce povinného očkování

> Celý článek

Právní aspekty online komunikace s pacienty

> Celý článek

Matkám je v porodnicích kvůli opatřením upírána přítomnost u předčasně narozených dětí

> Celý článek
Interrupce

K provádění interrupcí polským občankám

> Celý článek
Barbora Steinlauf - článek

Komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

> Celý článek

Odškodnění následků povinného očkování

> Celý článek