Skip to content

Screening neodhalil Downův syndrom, rodiče mají nárok na odškodnění

Nemocnice selhala při screeningu a rodičům se narodila dcera s Downovým syndromem. Nejvyšší soud potvrdil jejich nárok na odškodnění.

Matka byla v nemocnici na screeningu, který stanovuje riziko nejčastějších vývojových vad plodu, včetně Downova syndromu. Výsledky byly dobré, bohužel lékařka nezadala správně všechny zjištěné údaje. Při správném zadání by screening ukázal riziko ve střední kategorii. Z těhotenství se narodila holčička s Downovým syndromem. Rodiče uvádějí, že kdyby znali skutečnou míru rizika, podstoupili by další vyšetření, případně by zvažovali umělé přerušení těhotenství.

Nejvyšší soud konstatoval, že je na místě odčinit rodičům újmu spočívající v zásahu do jejich práva na tzv. reprodukční sebeurčení, tedy možnost volit dle výsledků screeningových vyšetření, zda budou pokračovat v těhotenství i přes znalost rizika vývojové vady nebo zda zvolí interrupci.

Případ se nyní vrací zpět k prvoinstančnímu soudu, který bude posuzovat závažnost zásahu do práv rodičů, aby stanovil přiměřenou výši finančního odškodnění. Soud se bude zabývat také tím, zda by rodiče měli být odškodněni i za to, že pečují o dítě s postižením, prožívají obavu o jeho zdravotní stav a další vývoj.

Jedná se o důležité rozhodnutí Nejvyššího soudu k tématu, které soudy neřeší příliš často. Uplatnění nároku na odčinění újmy rodičů spočívající v narození dítěte s postižením je řazeno mezi tzv. wrongful birth žaloby, kterou jsou i v zahraničí poměrně raritní a jsou vnímány jako velmi kontroverzní.