Skip to content

Advokátní kancelář s výhradní specializací na zdravotnické právo

Služby

Čemu se věnujeme

Právní služby

Právní poradenství k otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života a smrtí, v oblasti ochrany práv pacientů, včetně sporů o náhradu újmy na životě a zdraví a sporů o úhradu léčby podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vzdělávání

Kurzy a semináře k etickým a právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života určené především nemocničním paliativním týmům, mobilním a lůžkovým hospicům a zdravotnickým a nezdravotnickým pracovníkům se zájmem o toto téma.

Co nejčastěji hledáte

Co je nového

Aktuálně o právu ve zdravotnictví a o tom, jak pomáháme

S kým spolupracujeme

„Umožňujeme péči o umírající v domácím prostředí. Poskytujeme zdravotní a poradenské služby. Věnujeme se osvětovým činnostem.”
Cesta domů
„Jsme zde pro všechny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi jeho bytí. Naším cílem je poskytovat rodinám maximální podporu a informace.”
Perinatální hospic
Dítě v srdci
„Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence.”
UNIPA
„Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci.”
Alzheimer NF
„Pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný život.”
NF Seňorina
„Zlepšujeme péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem.”
Centrum paliativní péče
„Staráme se o Vás a o Vaše blízké, spolupracujeme se specialisty z různých disciplín. Jsme klinické a výzkumné centrum.”
Centrum pro rozvoj paliativní péče
„Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti.”
Reminiscenční centrum
„Naším cílem je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.”
MedLaw
„Jsme organizací, jejímž cílem je definovat pravidla poskytování etického poradenství ve zdravotnictví, vytvářet vzdělávací programy a zajišťovat vzdělávání etických poradců.”
Institut pro etické poradenství