Skip to content

Vyhláška o následcích povinného očkování

Ministerstvo zdravotnictví se konečně posunulo v přijímání vyhlášky o následcích povinného očkování. Co vyhláška přináší? 

Už nyní mohou lidé žádat u Ministerstva zdravotnictví o náhradu za zvlášť závažné ublížení na zdraví, které jim vzniklo v důsledku povinného očkování. V žádosti však zatím musí poškození prokazovat, že příčinou ublížení na zdraví je právě očkování. Mnoho žádostí na tomto ztroskotá, protože se souvislost s očkováním nepodaří prokázat.

Připravovaná vyhláška to mění. Prokazování příčinné souvislosti mezi očkováním a vznikem újmy na zdraví usnadňuje tím, že vyjmenovává známé následky povinných očkování. Pokud u poškozeného nastane újma v podobě, kterou vyhláška předpokládá, nebude prokazování příčinné souvislosti nutné. Příčinná souvislost se bude předpokládat.

Ve vztahu k očkování proti covid-19 i přes přijetí vyhlášky bude nadále platit, že příčinnou souvislost musí poškozený prokázat, neboť očkování zatím zůstává nepovinné. 

Věděli jste, že o náhradu újmy na zdraví můžete požádat i v případě, že jste se očkovali ještě před přijetím zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním? Více o přelomovém rozhodnutí Nejvyšší soudu se dočtete zde: https://www.barborasteinlauf.cz/2021/09/12/prelomove-rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-k-odskodneni-nasledku-povinneho-ockovani/