Skip to content

Komentář k zákonům o zdravotních službách a o specifických zdravotních službách

Právě vychází aktualizovaný komentář, na kterém jsem se autorsky podílela. Týká se zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách.

Druhé, revidované vydání upozorňuje na souvislosti obou zákonů s dalšími právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem, trestním zákoníkem i s evropskou Úmluvou o lidských právech a biomedicíně.

Publikace je srozumitelným výkladem pro použití obou předpisů v praxi, a to nejen pro právníky, ale i pro zdravotnické pracovníky. Jedná se o jednu ze základních publikací v oblasti zdravotnického práva, která se nyní dočkala svého dalšího vydání.

Kniha, na níž jsem spolupracovala s kolegy Janem Machem, Alešem Buriánkem, Dagmar Záleskou a Anetou Stierankovou, vychází ve vydavatelství Wolters Kluwer.