Skip to content

VSED – Dobrovolně přestat jíst a pít

V časopise Paliativní medicína vyšel náš článek k tématu „Dobrovolně přestat jíst a pít“, který jsme napsali společně s MUDr. Adamem Houskou.

V článku nabízíme eticko-právní úvahu nad otázkou, zda se pacient může rozhodnout přestat jíst a pít a zda musí jeho okolí toto rozhodnutí respektovat. Komentovali jsme konkrétní kazuistiku, v níž takové rozhodnutí učinila pacientka s ALS.

K uvedené otázce v článku píši následující: 

„Základním východiskem pro naši další úvahu ústavně garantované právo člověka na ochranu tělesné a duševní integrity jakožto základní východisko postavení člověka v mezích právního řádu. Antropocentrické pojetí patrné ve vymezení ochrany osobnosti člověka je zdůrazněno ve znění § 91 občanského zákoníku, který deklaruje, že „člověk je nedotknutelný“. Současně vycházíme z premisy zakotvené v § 81 občanského zákoníku, který říká, že „každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého“.

V souvislosti s odmítnutím umělé hydratace a výživy jakožto součásti zdravotní péče pak odraz požadavku na ochranu tělesné a duševní integrity nalézáme v § 33 a § 34 zákona o zdravotních službách. Konkrétně § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách explicitně uvádí, že pacient může odmítnout vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a to i v případě, kdy je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že pacient má právo odmítnout jakoukoliv zdravotní službu, včetně umělé hydratace a výživy, a to i v případě, kdy je zřejmé, že neposkytnutí hydratace a výživy povede k dřívějšímu úmrtí pacienta. Právu pacienta pak odpovídá povinnost poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutí pacienta respektovat, s tím že na jeho straně zůstává pouze požadavek, aby pacienta opakovaně poučil o možných důsledcích rozhodnutí péči odmítnout.

Byť i přes opakovaně vyjádřenou nejistotu stran naznačených otázek zůstává právní závěr jak v situaci příjmu per os, tak v situaci zahájené a následně v souladu s přáním pacienta ukončené umělé hydratace a výživy zcela jednoznačně takový, že pacient má právo odmítnout hydrataci a výživu, má právo odvolat svůj souhlas s pokračováním hydratace a výživy a je zcela lhostejné, zda se jedná o první nebo druhou formu příjmu, pro podrobnější vysvětlení a vyvrácení přetrvávajících miskoncepcí odkazuji čtenáře na právní úvahy vyjádřené v dizertační práci Občanskoprávní aspekty poskytování paliativní péče.“

Celý článek je ke stažení zde – https://www.palmed.cz/pm/article/view/64
Chcete se o tématu dozvědět více? Neváhejte mi napsat.