Skip to content

Poučení pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Česká advokátní komora je smírčím orgánem ve sporech mezi spotřebitelem a advokátem.