Skip to content

Konference České společnosti paliativní medicíny

O víkendu proběhla tradiční celostátní konference České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Společně s MUDr. Adamem Houskou jsem prezentovala příspěvek k tématu „Dobrovolně přestat jíst a pít“.

V příspěvku jsme se věnovali eticko-právní reflexi konkrétní kazuistiky, v níž se pacienta rozhodla ukončit příjem jídla a pití. Kazuistika dle našeho názoru otevírá k diskusi v ČR dosud málo diskutované téma. Současně nám dává nám prostor pro vyjasnění jednotlivých principů péče o pacienta v závěru života. Medicínská, etická a právní rovina k sobě, zdá se, v řešeném případě nacházejí cestu a nachází společný průsečík v podobě respektování individuality pacienta. Ústředním tématem kazuistiky je totiž otázka, zda má pacient právo odmítnout hydrataci a výživu a zda je poskytovatel zdravotních služeb povinen takové rozhodnutí pacienta respektovat.

K tématu připravujeme článek, který bude publikován v časopise Paliativní medicína.