Skip to content

Otec má právo být u porodu, i v době proticovidových opatření

Ústavní soud se zastal rodiny, která od státu žádá odškodnění za to, že otec nemohl být přítomen u porodu své dcery. Přítomnost u porodu mu nebyla umožněna s odkazem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru.

Soudy nárok na odškodnění rodiny odmítly. Ústavní soud nyní konstatoval, že právo otce být přítomen u porodu potomka je součástí ústavně chráněného práva na rodinný život.

Soud konkrétně vysvětlil, že „narození dítěte je bezesporu velmi významným, ne-li dokonce tím nejvýznamnějším okamžikem rodinného života, jehož společné prožití je s to posílit vzájemná a společná pouta mezi matkou, otcem a dítětem. Ústavní soud proto neakceptuje, že by právo matky, otce a dítěte být spolu v okamžiku porodu a chvílích bezprostředně následujících mělo zůstat mimo rámec ústavní ochrany.“

Případ rodiny se vrátí zpět k Obvodnímu soudu, který bude povinen nárok na odškodnění znovu projednat.