Skip to content

Barbora Steinlauf je vedoucí advokátkou a zakladatelkou advokátní kanceláře.

Věnuje se ochraně pacientských práv. Zastupuje klienty, kteří žádají náhradu újmy na zdraví. Specificky se věnuje případům náhrady újmy vzniklé u novorozených dětí v důsledku nesprávně vedeného porodu nebo újmám způsobeným povinným očkováním či dopravní nehodou.

Úspěšně zastupuje pacienty ve sporech se zdravotními pojišťovnami o mimořádnou úhradu léčby. Mnohá přelomová soudní rozhodnutí byla vydaná v případech, ve kterých zastupovala poškozené pacienty.  

Je přední specialistkou na právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a se smrtí, tj. oblast zdravotnictví, pohřebnictví a dědického práva. Je jedinou advokátkou, která se specializuje na právní podporu rodin, které přišly o miminko během těhotenství, porodu nebo těsně po něm.

O medicínsko-právních otázkách pravidelně přednáší na vysokých školách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Aktuální nabídku kurzů a seminářů najdete zde.  

Vedle advokátní praxe se věnuje vědecké práci v rámci International Research Lab for Bioethics, Oddělení aplikované filosofie a etiky Filosofického ústavu Akademie věd ČR. V současně době dokončuje doktorské studium bioetiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluzakladatelkou Institutu pro etické poradenství ve zdravotnictví.

 

Barbora Steinlauf - O mně

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze

Cardiff Law School

King's College London

Yale University

Publikace

  • Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče

  • Etické a právní aspekty perinatální ztráty a perinatální paliativní péče

  • Etika v pediatrii a neonatologii

  • Komentář k zákonu o umělém přerušení těhotenství

  • Praktický komentář k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách

  • Praktický komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním