Skip to content

Jsem advokátkou s výhradní specializací na zdravotnické právo.

Věnuji se ochraně pacientských práv. Zastupuji klienty, kteří žádají náhradu újmy na zdraví. Specificky se věnuji případům náhrady újmy vzniklé u novorozených dětí v důsledku nesprávně vedeného porodu nebo újmám způsobeným povinným očkováním či dopravní nehodou.

Úspěšně zastupuji pacienty ve sporech se zdravotními pojišťovnami o mimořádnou úhradu léčby. Mnohá přelomová soudní rozhodnutí byla vydána v případech, na nichž jsem se podílela.

Specializuji se na právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a se smrtí. Zejména se jedná o problematiku dříve vyslovených přání, zástupného rozhodování, paliativní sedace, nakládání s tělem zemřelého nebo pohřbívání.

Jako jediná se rovněž věnuji právní podpoře rodin, které přišly o miminko během těhotenství, porodu nebo těsně po něm.

Mými klienty jsou především pacienti a jejich rodiny. Spolupracuji však také s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života.

O medicínsko-právních otázkách pravidelně přednáším na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Nabízím semináře pro mobilní a lůžkové hospice a kurzy o právu v paliativní péči.

Jsem autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách a specifických zdravotních službách. Podílím se na přípravě nebo připomínkování zdravotnicko-právní legislativy.

Barbora Steinlauf - O mně