Skip to content

Jsem advokátkou s výhradní specializací na zdravotnické právo.

Věnuji se problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života a smrtí, zejména problematice dříve vyslovených přání, zástupného rozhodování, limitace péče, paliativní sedace, nakládaní s tělem zemřelého nebo pohřbívání.

Mými klienty jsou především pacienti a jejich rodiny. Spolupracuji také s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života.

O medicínsko-právních otázkách přednáším na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů pod IPVZ. Nabízím semináře pro mobilní a lůžkové hospice a kurzy o právu v paliativní péči. Ve spolupráci s organizací Medlaw se podílím na vzdělávání studentů medicíny a mladých lékařů.

Jsem autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách a specifických zdravotních službách. Podílím se na přípravě nebo připomínkování zdravotnicko-právní legislativy.

Barbora Steinlauf - O mně